1996 1998
Η εφαρμογή της Συνθήκης Σένγκεν. Γνωρίζουμε πώς θα εφαρμοσθεί; Υπάρχει ο κίνδυνος του σφραγίσματος; Ο λαός πρέπει ν’ ανησυχεί;
 
Εξομολόγηση, Ψυχανάλυση, Ψυχοθεραπεία. Προσέγγιση της παιδείας & των πηγών της ψυχανάλυσης.