Κεντρικό μενού Ορθόδοξος Χριστιανισμός

Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΣΕΝΓΚΕΝ

     
 
Η εφαρμογή της Συνθήκης Σένγκεν. Γνωρίζουμε πώς θα εφαρμοσθεί; Υπάρχει ο κίνδυνος του σφραγίσματος; Ο λαός πρέπει ν’ ανησυχεί;
 
click to download
 
Ποια είναι η Συνθήκη Σένγκεν; Ποιες χώρες αφορά και τι περιλαμβάνει;
 

top Return