Η Ψηλάφησις του Θωμά.
 
Η Ανάστασις.
 
Η Βαϊοφόρος.
 
Η Σταύρωσις.
 
Η Γέννησις.
 
Αρχές αγιογραφίας - Η εικόνα της Παναγίας.