Κεντρικό μενού Ορθόδοξος Χριστιανισμός

Η ΣΤΑΥΡΩΣΙΣ

     

Απομαγνητοφώνηση-click to enter Ομιλία-click to listen YouTube Ομιλία-click to download

ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
PLAY
 
Η Σταύρωσις.
 
 
 
click to download
 

 


(Πηγή: http://www.floga.gr/04/2005-6/06_2005120904.asp)


 

 
 

top Return