Κεντρικό μενού Ορθόδοξος Χριστιανισμός

ΙΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ : 1ος ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΣ

     
01 01
ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
PLAY
 
-Ο σκοπός της θεολογίας είναι η κατάργηση της θεολογίας. -Η θεολογία που στηρίζεται στον στοχασμό, την φιλοσοφία και την λογική, θα πρέπει ν’ αλλάξει, και ν’ ακολουθήσει την εμπειρική δογματική των θεοφόρων Πατέρων. -Τι είναι σύνοδος. -Ποιός είναι ο επίσκοπος; - Τι σημαίνει εμπειρία θεώσεως; -Οι θεούμενοι είναι γέφυρα μεταξύ Θεού και ανθρώπων!
 
 
 
click to download
 

 


(Πηγή: http://www.floga.gr/02/01/2015-6/02_201601230201.asp)


 

 
 

top Return