Κεντρικό μενού Ορθόδοξος Χριστιανισμός

ΔΡΟΜΟΣ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

     

Απομαγνητοφώνηση-click to enter Ομιλία-click to listen YouTube Ομιλία-click to download

ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
PLAY
 
ΔΡΟΜΟΣ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Ἀρχή τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ… μιά ἀρχή πού δέν τελειώνει ποτέ, πού πάντα τελειώνεται, ὅταν γίνουμε δρόμος γιά τούς γύρω μας. Ἕνας δρόμος ἀτέλειωτος, πού θά πηγαίνει πρός τήν αἰωνιότητα!
ΚΥ 02-01-2005 (Κατά Μάρκον, Κεφ.1, στιχ. 1-8)
 
 
 
click to download
 

 


(Πηγή: http://www.floga.gr/01/01/2004-5/200501020101.asp)


 

 
 

top Return