Απομαγνητοφωνημένη ομιλία, στα πλαίσια των μαθημάτων Αγιογραφίας των Αγίων Εικόνων της Ορθοδοξίας μας, που έγινε την Παρασκευή, 17-02-2006. Ανάλυση της θεολογίας της εικόνας της Ψηλαφήσεως του Θωμά.
 
Απομαγνητοφωνημένη ομιλία, στα πλαίσια των μαθημάτων Αγιογραφίας των Αγίων Εικόνων της Ορθοδοξίας μας, που έγινε την Παρασκευή, 17-02-2006. Ανάλυση της θεολογίας της εικόνας της Αναστάσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
 
Απομαγνητοφωνημένη ομιλία, στα πλαίσια των μαθημάτων Αγιογραφίας των Αγίων Εικόνων της Ορθοδοξίας μας, που έγινε την Παρασκευή, 20-01-2006. Ανάλυση της θεολογίας της εικόνας της Βαϊοφόρου.
 
Η ΣΤΑΥΡΩΣΙΣ. Απομαγνητοφωνημένη ομιλία του πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου, από την ιστοσελίδα floga.gr, στα πλαίσια των μαθημάτων αγιογραφίας των Αγίων εικόνων της Ορθοδοξίας μας, που έγινε την Παρασκευή 9-12-2005
 
Απομαγνητοφωνημένη ομιλία, στα πλαίσια των μαθημάτων Αγιογραφίας των Αγίων Εικόνων της Ορθοδοξίας μας, που έγινε την Παρασκευή, 11-11-2005. Ανάλυση της θεολογίας της εικόνας της Γεννήσεως.
 
Απομαγνητοφωνημένη ομιλία, στα πλαίσια των μαθημάτων Αγιογραφίας των Αγίων Εικόνων της Ορθοδοξίας μας, που έγινε την Παρασκευή, 04-11-2005. Βασικές αρχές της Αγιογραφίας και ανάλυση της θεολογίας της εικόνας της Υπεραγίας Θεοτόκου.