1995 1997
Κυ 24-11-1996 (Βελονισμός  Ι) Γνωριμία - Αρχές και προέλευση
 
ΚΥ 17-11-1996 (Πολυτεχνείο).Τι έκανε η Εκκλησία τον καιρό της Χούντας και την ώρα του Πολυτεχνείου.
 
ΚΥ 21-07-1996 (Προγενετική - Β’ Μέρος). Βιοηθικοί προβληματισμοί. Προγενετικός έλεγχος, εξωσωματική γονιμοποίηση, σύνδρομο down.
 
ΚΥ 14-07-1996 (Προγεννετική α' μέρος). Η επιλεκτική - ρατσιστική απόρριψη ενός εμβρύου. Προγενετικός έλεγχος, εξωσωματική γονιμοποίηση.
 
(Ομοφυλοφιλία). Μπορεί να στηριχθεί θεολογικά; Γονιδιακός καθορισμός. Ψυχολογικές διεργασίες και επιλογές. Βιολογική, ορμονική και ψυχολογική ολοκλήρωση. Τι λέει ἡ Αγία Γραφή και ποια η θέση της Εκκλησίας απέναντι στον άνθρωπο.