Κεντρικό μενού Ορθόδοξος Χριστιανισμός

ΤΥΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς      
 

Απομαγνητοφώνηση-click to enter Ομιλία-click to listen YouTube Ομιλία-click to download

ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟ ΜΟΝΟΤΟΝΙΚΟ

 

Τυρεία καί Παρασυναγωγή μέσα στήν Ἐκκλησία

 

Ἀπομαγνητοφωνημένο ἀπόσπασμα ὁμιλίας

τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου

πού ἔγινε στά πλαίσια τῶν κατηχητικῶν ἀναλύσεων τῆς Β᾽ πρός Τιμόθεον ἐπιστολῆς τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου, Δικηγορικῶν Γλυφάδας,

τήν Πέμπτη 22-05-2014.

 

 

 

Ἐρώτηση: Τό 2009 ὑπογράφτηκε μιά ὁμολογία πίστεως. Αὐτό ἐπιτρέπεται μέσα στήν Ἐκκλησία;

 

Ἀπάντηση: Αὐτό πού λές ἐσύ τώρα, ἄν δέν τό ξέρεις, εἶναι τραγικό. Κι ἦρθα σ᾽ ἀντίθεση μ᾽ αὐτό τό κείμενο-ὁμολογία πίστεως. Ἀκοῦστε. Ὑπάρχει ἕνα θέμα. Δέν τό συγκαλεῖ ἡ Ἐκκλησία σέ Πανορθόδοξη (Σύνοδο). Κάποιοι τό κάνουνε θέμα κι ἀρχίζουν καί μαζεύουν ὑπογραφές ἀπ᾽ τούς ἱερεῖς. Μαζεύουν ὑπογραφές. Καί λένε ἐμεῖς οἱ 150 ἱερεῖς, εἴμαστε τόσοι, διαμαρτυρόμαστε.

Ἡ θέση μου εἶναι ἁπλή. Αὐτά πού λέτε εἶναι πολύ ὡραῖα. Συμφωνῶ μαζί σας. Ἀλλά πῶς κάνατε αὐτό τό κείμενο-ὁμολογία πίστεως. Τί εἶστε; Παραεκκλησία; Εἶστε παρασυναγωγή; Πῶς τό μαζέψατε αὐτό κι ὡς τί κατεβαίνετε; Εἶναι τό ἁμάρτημα τῆς τυρείας.

Καί τούς εἶπα: Στό κείμενο αὐτό συμφωνῶ μ᾽ αὐτά πού λέτε, ἀλλά διαφωνῶ μέ τόν τρόπο. Ποιοί εἶστε σεῖς πού κάνετε; Ποῦ ἔχετε ἐξουσία; Πήρατε ἄδεια ἀπό κανένα; Ἐμεῖς οἱ 80 ἱερεῖς ὑπογράφουμε. Ποιοί εἶστε ἐσεῖς; Αὐτό στήν Ἐκκλησία λέγεται παρασυναγωγή.

Ἄρα δέν μέ νοιάζει τό πόσο μεγάλες ἀλήθειες λένε, καί λένε μεγάλες ἀλήθειες, καί διαφώνησα νά ὑπογράψω. Γιατί, δέν εἶναι αὐτό πού λές, [εἶναι] καί πῶς τό λές.

Καί δέν τό κατάλαβαν, κάτι ἀνόητα site, λένε: Ὁ πατήρ Κωνσταντῖνος ὁ οἰκουμενιστής. Δέν μέ νοιάζει τί θά μοῦ ποῦνε. Καί εἶπα δέν ὑπογράφω γιατί εἶναι λάθος ἡ μέθοδος. Δέν εἶναι μονάχα αὐτά πού λές, εἶναι καί πῶς τά κάνεις.

 

 

 

 


 

ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟ ΜΟΝΟΤΟΝΙΚΟ

Απομαγνητοφώνηση-click to enter Ομιλία-click to listen YouTube Ομιλία-click to download

 

 


 

  20. ΠΕ 22-05-2014 (Κεφ.02, στ.24-Κεφ.03, στ.03)
 

Όλοι θέλουμε να αγωνιστούμε προκειμένου να παραμείνει η Ορθοδοξία ανόθευτη. Πρέπει όμως και τα όπλα του αγώνα να είναι ορθόδοξα.

 


 

 

top Return