Κεντρικό μενού Ορθόδοξος Χριστιανισμός

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ; ΠΟΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ; ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ; Ή ΜΕΝΤΙΟΥΜ;

     
 

Απομαγνητοφώνηση-click to enter Ομιλία-click to listen YouTube Ομιλία-click to download

 
ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
 
-Αυτός ο τόπος όπου εδώ βρισκόμαστε, η Ελλάδα μας, έχει καλλιεργήσει τις ρίζες των επιστημών, τα δόγματα και τις αλήθειες της Εκκλησίας μας. Μετά από αυτά επιτρέπεται να ερχόμαστε σήμερα εδώ και να ψάχνουμε τα όρια της επιστημονικής γνώσεως η της εμπειρικής συμμετοχής μας στο μυστήριο της αγάπης του Θεού; -Δηλαδή βρισκόμαστε 3.000 χρόνια πριν, στην εποχή του Κίτρινου Αυτοκράτορα όπου κυριαρχούσαν τα στοιχεία της φύσεως; -Και να μην ξεχνάμε, πως όλοι αυτοί οι θεραπευτές ουσιαστικά είναι μάγοι και μέντιουμ, μας αρέσει δεν μας αρέσει... -Όλα τα άλλα εκτός Εκκλησίας είναι οι θεοί των εθνών, δαιμόνια! Μη φοβόμαστε να πούμε τη λέξη. Είναι δαιμόνια!
 
click to download
 

top Return