Κεντρικό μενού Ορθόδοξος Χριστιανισμός

ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ : ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΡΥΛΟ ΣΤΗΝ ΥΒΡΗ

     
 

Ελληνικά-click to enter English-click to enter Ομιλία-click to listen YouTube Ομιλία-click to download

 
ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
 
θα μπορούσε ένας αυτοκράτορας, ο οποίος βγάζει νόμους φιλάνθρωπους, πολύ προχωρημένους για κείνη την εποχή, που δεν υπάρχουν σήμερα στον καιρό του μνημονίου, που καταργεί οποιαδήποτε δικτατορία, να δολοφονήσει το αγαπημένο του παιδί και να σκοτώσει την γυναίκα του; Τι Άγιος είναι αυτός; Για την Εκκλησία όλοι βέβαια γίνονται Άγιοι εάν έχουν μετάνοια, αλλά δεν μένει μέσα σου το αγκάθι;
 
click to download
 

top Return