1994 1996
ΚΥ 21-05-1995 (Ο Άγιος Κωνσταντίνος και ο χωρισμός της εκκλησίας από το κράτος)
 
ΚΥ 30-04-1995 (Πίστη - Απιστία)
 
ΚΥ 16-04-1995 (Τα σπασίματα που κάνει η Μ.Εβδομάδα)
 
ΚΥ 09-04-1995 (Προγαμιαίες ερωτικές σχέσεις)