Κεντρικό μενού Ορθόδοξος Χριστιανισμός

ΤΥΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

     
 

Απομαγνητοφώνηση-click to enter Ομιλία-click to listen YouTube Ομιλία-click to download

ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
PLAY
 
-Επιτρέπεται μέσα στην Εκκλησία η συλλογή υπογραφών; -Έχουν δικαίωμα κάποιοι να συντάσσουν διάφορα κείμενα ομολογίας πίστεως; -Χρειάζεται να πάρουν από κάπου άδεια; -Πώς λέγεται αυτό σύμφωνα με τους Ιερούς Κανόνες της Εκκλησίας μας;
 
 
click to download
 
20. ΠΕ 22-05-2014 (Κεφ.02, στ.24-Κεφ.03, στ.03)
 
Όλοι θέλουμε να αγωνιστούμε προκειμένου να παραμείνει η Ορθοδοξία ανόθευτη. Πρέπει όμως και τα όπλα του αγώνα να είναι ορθόδοξα.
 

top Return