Κεντρικό μενού Ορθόδοξος Χριστιανισμός

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΖΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

     
 

Ελληνικά-click to enter English-click to enter Русско-кнопку, чтобы войти Ομιλία-click to listen YouTube Ομιλία-click to download

 
  Ερμηνεία στο χωρίο του κατά Ιωάννην: ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων.
 
click to download
 

top Return