2004 2006

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ

 
Περί Θεού - Λόγος αισθήσεως.
 
Ωδή στα αμάραντα στον Άθωνα ΙΙ
 
Ωδή στα αμάραντα στον Άθωνα  Ι
 
Λόγος περί της Ορθοδόξου θεραπευτικής ΙΙΙ.
 
Λόγος περί της Ορθοδόξου θεραπευτικής IΙ.
 
Λόγος περί της Ορθοδόξου θεραπευτικής   Ι.