Κεντρικό μενού Ορθόδοξος Χριστιανισμός

ΒΙΑ ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ, ΜΕ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟΝ ΘΕΟ!

     
ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
 
-Τα πάθη μας αν τα καταθέσουμε στην Εκκλησία, και για κάποιους μήνες απέχουμε από αυτά, τότε έρχεται με την βοήθεια του Θεού η θεραπεία τους! -Αν σε ώρα δύσκολη υπομένει κάποιος τον πλησίον, αυτό ισοδυναμεί με το καμίνι των τριών παίδων! -Είναι αδύνατον να μιλάμε για αγάπη, χωρίς την ταπείνωση. -Θεοφόροι μπορούμε όλοι μας να γίνουμε! Πώς;  Λίγο βιασμός στον εαυτό μας και χωρίς φόβο να κάνουμε την αρχή με επιμονή και εμπιστοσύνη στον Θεό, και η πολλή ταπείνωση θα φέρει μετά και την Αγάπη!
 
click to download
 

top Return