Κεντρικό μενού Ορθόδοξος Χριστιανισμός

ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ...

     
 

Απομαγνητοφώνηση-click to enter Ομιλία-click to listen YouTube Ομιλία-click to download

ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
PLAY
 
Συμφέρον και εκλογές. Συνοψίζοντας σε μια φράση το νόημα της περικοπής αυτής είναι η κατάργηση του συμφέροντος, που λειτουργεί καταλυτικά για όλους τους κοινωνικούς θεσμούς και κοινωνικές εκφράσεις. Πώς θα γίνει αυτή η κατάργηση;
ΚΥ 04-10-2009 Κατά Λουκάν (Κεφ.06, στ.31-36)
 
 
 
click to download
 

top Return