Κεντρικό μενού Ορθόδοξος Χριστιανισμός

ΕΝΟΣ ΔΕ ΕΣΤΙ ΧΡΕΙΑ

     
 

Ελληνικά-click to enter English-click to enter Русско-кнопку, чтобы войти Ομιλία-click to listen YouTube Ομιλία-click to download

 
  «Ενός εστι χρεία». - Ποιο είναι αυτό το «Ένα» που αναφέρεται ο Κύριός μας, Ιησούς Χριστός; -Γιατί η Εκκλησία μας διαβάζει αυτό το φαινομενικά άσχετο χωρίο της Αγίας Γραφής, κάθε φορά που εορτάζεται κάποιο γεγονός της Παναγίας μας;
click to download
 
ΚΥ 21-11-2004 Κατά Λουκάν (Κεφ.10, στ.38-42 & Κεφ.11, στ.27-28)
 
 

top Return